Slipmaterial DILOX Aktiebolag


 
Tfn:
+46 504 591 20
Fax:
+46 504 591 25
E-post:
postmaster@dilox.se
 

 

Säkerhet

 

Vid slipning och kapning skall följande grundläggande säkerhetsåtgärder vidtagas:

Överskrid aldrig det för verktyget maximalt tillåtna varvtalet.

Den använda maskinen skall ha föreskrivna skydd och dessa skall vara rätt monterade och inställda.

Där det kan förekomma gnistbildning vid slip-/kapoperationen skall arbetet ske på ett sådant sätt att lättantändliga föremål eller vätskor ej finns nära arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning så som skyddsglasögon, hörselskydd etc skall alltid användas då arbetsmiljön så kräver.

Startsida
Företaget
Säkerhet
Produkter
 
 
 
 
ŠSlipmaterial Dilox AB