Slipmaterial DILOX Aktiebolag


 
Tfn:
+46 504 591 20
Fax:
+46 504 591 25
E-post:
postmaster@dilox.se
 
 

 

Diamant- & CBN-verktyg    

Här presenteras Dilox bassortiment av diamant- och CBN-verktyg för slipning, kapning och skärpning. Sortimentet består av produkter tillverkade efter standardiserade geometriska former och beläggningar. Utöver dessa tillhandahåller Dilox ett stort antal specialiserade produkter samt även helt kundspecifika verktyg för olika användningsområden. Mer information om den del av sortimentet som inte presenteras här på hemsidan fås genom kontakt med någon av våra säljare.

 

Diamant-slipskivor

Diamantslipskivor för krävande slipoperationer

 

 

CBN- slipskivor

CBN-slipskivor för krävande slipoperationer.

 

 

Skärpdiamant

Diamantverktyg för skärpning av keramiska slipskivor.

 

Diamantfil

Filar med beläggning av diamant.

 

 

Diamant- & CBN-slipstift

Slipstift för finslipning.

 

 

Diamant-polerpasta

Diamantpolerpasta för industriell användning.

 

Skärp- och renssten avsedda för skärpning och rensning av diamant- och CBN-slipskivor.

 

Diamant-kapskivor

Diamantkapskivor för sten och betong.

 

Startsida
Företaget
Säkerhet
Produkter
Stationära operationer
Diamant & CBN
Flexibla slipverktyg
 
 
 

ŠSlipmaterial Dilox AB